Szybki kontakt
576 156 777

Otwórz menu

Zanim zamówisz warto przeczytać, jak wygląda cały proces budowy

1. Sprawdź, czy działka nadaje się do budowy

Weryfikacja możliwości zagospodarowania działki:

Teren może być objęty planem zagospodarowania przestrzennego gminy – jeśli istnieje taki plan z niego dowiesz się jakie jest przeznaczenie działki, co można na niej wybudować a jakie mogą być na niej ograniczenia. Jeżeli działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego – aby sprawdzić czy i co będziesz mógł na niej wybudować, powinieneś się zgłosić do właściwego Urzędu Gminy o wydanie Warunków Zabudowy.

Warunki Zabudowy uzyskuje się decyzją wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jako potencjalny nabywca warto sprawdzić działkę i wystąpić z wnioskiem o Warunki Zabudowy (WZ).

Z takim wnioskiem może wystąpić o każdy – nie trzeba być właścicielem nieruchomości. Organ gminy wyda decyzję, jeżeli Twoja inwestycja spełnia łącznie następujące warunki:

Masz sąsiada – czyli co najmniej występuje jedna sąsiadująca i zabudowana legalnie działka 

Masz dojazd – działka ma dostęp do drogi publicznej,

Masz dostęp do mediów: może być dopiero projektowane lub występuje uzbrojenie działki i musi być wystarczające dla planowanej inwestycji ( nie możesz zasilać dom wodociągiem jeśli go nie ma i nie jest planowany ale jeśli we wniosku zgłosisz wybudowanie studni nie powinno być problemu z uzyskaniem warunków)

Masz działkę budowlaną – działka nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia z gruntów rolnych lub leśnych na przewidywana jest na inne cele lub podlega innym przepisom np. o ochronie środowiska

W Warunkach Zabudowy uzyskasz wiele istotnych informacji o możliwej inwestycji :  jaka jest dopuszczalna linia zabudowy, jak powinna być powierzchnia zabudowy względem powierzchni działki, dopuszczalna szerokość elewacji frontowej, wysokość gzymsu, wysokość kalenicy dachu, kształt dachu, kąt nachylenia i inne określane czasem przez organ wydający WZ.

Dodatkowe szczegóły znajdziesz tu:

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/430

2. Wybierz właściwy dom i projekt pasujący na Twoją działkę

Wybierając dom zwróć uwagę na potrzebną dla Ciebie funkcjonalność. Rozważ wszystkie za i przeciw.

Poniżej zestaw pytań pomocniczych pozwalających wybrać właściwy dla siebie dom i projekt:

Parterowy czy piętrowy?

W jakim budżecie powinienem się zmieścić.

Jak wygląda nasza rodzina, ile potrzeba mi sypialni i łazienek?

Czy na pewno potrzebuje garażu czy może wystarczy Ci dużo tańsza wiata?

Marzę o piwnicy, ale czy warunki gruntowe mi na nią pozwolą oraz jaki będzie jej koszt budowy ?

Kto będzie ze mną mieszkał w perspektywie 5-10-15 lat?

Czym będę ogrzewał budynek?

Czy będę pracował zdalnie? Czy potrzebuje dodatkowego pomieszczenia do pracy, do realizacji hobby?

Kiedy decyzje dotyczące Twoich potrzeb są sprecyzowane – możesz zająć się wyborem projektu/domu.

Jeśli działka, nasze oczekiwania są specyficzne, można dokonać modyfikacji projektu lub zlecić nam przygotowanie projektu indywidualnego. Najtańszą opcją jest wybranie gotowego modelu pasującego do działki lub drobne korekty na naszych opracowanych i wycenionych już domach. Zaletą współpracy z DOM Z FABRYKI jest to, że możesz zobaczyć jak Twój dom będzie wyglądać.  Najważniejszą zaletą współpracy z nami jest to, że nie będziesz musiał zajmować się logistyką, gromadzeniem materiałów, doborem podwykonawców w zamian za to poznasz dokładny termin i   rzeczywisty koszt budowy na samym początku procesu.

3. Pozwolenie na budowę

Następnym i istotnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę albo uzyskanie pozwolenia poprzez zgłoszenie. Aby je uzyskać występujesz się w zależności od lokalizacji działki z wnioskiem do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu.

Prawodawca pozwala na obie formy jednak my rekomendujemy w przypadku budowy domu całorocznego uzyskanie pozwolenia na budowę.

Różnice między pozwoleniem na budowę a zgłoszeniem budowy

Po pierwsze to czas oczekiwania na decyzję. Zgłoszenie pozwala na rozpoczęcie budowy po 21 dniach, gdyż właściwe starostwo ma tylko 21 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu. W przypadku pozwolenia na budowę termin to 65 dni. W praktyce inwestorzy rzadko korzystają w praktyce z procedury zgłoszenia. Dane z 2023 pokazują, że 98% wybiera tradycyjną formę. Przy zgłoszeniu istnieje ryzyko, że ustalenia projektanta, co do obszaru oddziaływania obiektu może zostać zakwestionowane. A wtedy znacząco wydłuża to całą procedurę. Ponadto w przypadku kredytowania budowy – banki preferują standardową formę pozwolenia na budowę oraz w przypadku zgłoszenia znacznie trudniej zatwierdza się istotne zmiany w projekcie.

Kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę się uprawomocni lub upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia, odbieramy 1 ostemplowany egzemplarz projektu budowlanego i opieczętowany dziennik budowy dla kierownika budowy.

4. Wybór kierownika budowy

Zalecamy wybór doświadczonego kierownika budowy. Zadba on o nasze interesy oraz zadba, aby proces i dokumentacja budowy przebiegała prawidłowo.

Kierownik po otrzymaniu Dziennika Budowy w naszym imieniu składa w Nadzorze Budowlanym zawiadomienie o rozpoczęciu budowy.

Do zawiadomienia załącza się następujące informacje:

-oświadczenie o przyjęciu obowiązków Kierownika Budowy oraz o sporządzeniu  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

– informacje o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia robót

– liczbie pracowników przebywających na budowie w poszczególnych okresach

– danych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia

5. Budowa

Każda budowa może się rozpocząć dopiero po złożeniu zawiadomienia o rozpoczęciu budowy i rozpoczyna się  pracami przygotowawczymi  na jej placu.

Aby rozpocząć budowę należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę miejsce ustawienia budynku     ( fundamentów) oraz ułożenia przyłączy. W tym czasie można rozpocząć niwelowanie terenu, zabezpieczyć ogrodzeniem jej teren oraz ustawiać obiekty niezbędne do jej prowadzenia                        ( maszyny, toalety, itp.)

Każdy dom rozpoczyna się od fundamentu, który dobiera się odpowiednio w zależności od warunków gruntowych. My rekomendujemy płytę fundamentową. W tym momencie na budowę trafia Dom z Fabryki i zgodnie z określonych wraz z Kierownikiem Budowy harmonogramem realizujemy poszczególne etapy, na które się umówiliśmy. Prefabrykacja elementów w zakładzie znacząco zmniejsza czas budowy, ale co najważniejsze pozwala uniknąć wielu błędów montażowych w trakcie samej budowy.

Zdarza się, że po rozpoczęciu budowy inwestor chce coś zmienić w projekcie. Nie wszystkie zmiany na tym etapie są możliwe i każdą taką zmianę należy uzgadniać z wykonawcą i architektem. Zachęcamy do „odrobienia lekcji” w procesie planowania, gdyż nie zmiany zaburzają terminy oraz są zwykle znacznie bardziej kosztowne. W przypadku prefabrykacji warto także przewidzieć punkty świetlne i rozkład sprzętów, gdyż można w procesie produkcji i montażu ściany przewidzieć i uwzględnić zamiast potem niszczyć ściany.

Jeśli zmiana jest nieistotna, architekt zamieszcza w projekcie odpowiedni jej opis wraz z rysunkiem. Jeżeli jednak uzna taką zmianę za istotną powinien sporządzić projekt zamienny z którym to a inwestor będzie zobowiązany udać się do urzędu o wydanie decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę (kiedy buduje z pozwoleniem) albo złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (kiedy budynek jest wznoszony na zgłoszenie).

6. Zakończenie budowy

Po zakończeniu naszych działań (stricte budowlanych) czas na prace wykończeniowe. Zajmują one My jako Dom z Fabryki się tym nie zajmujemy. Wykonujemy tylko te prace, w których jesteśmy wyjątkowi. Do takich prac rekomendujemy sprawdzone przez nas lokalne firmy, specjalizujące się w wykańczaniu wnętrz i takie które wykonają rzetelnie i kompleksowo zadanie. Każdy inwestor, jeśli ma dobre doświadczenia lub rekomendacje może oczywiście korzystać z własnych zasobów i angażować firmy, które zna. Zachęcamy, aby zakres prac, termin oraz koszty ustalić w umowie, gdyż będzie to podstawą do uznania ewentualnej rękojmi i gwarancji na wykonaną usługę.

Formalnym zakończeniem inwestycji jest Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się we właściwym miejscowo w nadzorze budowlanym. Jakie dokumenty są do tego niezbędne:

-dziennik budowy prowadzony przez Kierownika Budowy z wpisem o zgłoszeniu obiektu do odbioru

-oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i uporządkowaniu terenu budowy

-dokumentację geodezyjną z przeprowadzoną inwentaryzacją powykonawczą

-potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy przez dostawców lub zarządców sieci poszczególnych sieci.

Nadzór Budowlany ma 14 dni od złożenia zawiadomienia organ na wydanie decyzji o sprzeciwie, jeśli tego nie zrobi, oznacza to, że wyraża zgodę na użytkowanie wybudowanego Twojego domu.

Gratulacje – w ciągu 5 minut przeszedłeś z Domem z Fabryki całą budowę własnego domu.

Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Projekty indywidualne

Nie znalazłeś gotowego rozwiązania dla siebie …. nic straconego.

W przedstawionych projektach można dokonywać adaptacji i niezbędnych zmian.

Nie zawsze się to opłaca dlatego, możemy też zaprojektować dla Ciebie wymarzony dom od podstaw  (uwzględniający potrzeby Twojej rodziny, warunki gruntowe oraz lokalne warunki zabudowy)

Jeśli masz już gotowy projekt z innej firmy – jesteśmy w stanie wycenić jego budowę jeśli dostaniemy właściwe materiały.

Zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zobacz naszą politykę prywatności.

Technologia tradycyjna – murowana

Opis?

Zalety

Wady

Technologie Prefabrykacji

Pod tą nazwą kryją się wszystkie technologie  budowy, w których gotowe ściany i duże elementy budowlane wytwarza się  w fabryce, poza miejscem budowy. 

Podstawowa cześć procesu budowy zaczyna się w fabryce. Wszystkie duże elementy takie jak ściany, dachy, schody czy stropy przygotowywane są w zakładach produkcyjnych metodami przemysłowymi.

Obecnie technologia prefabrykacji jest coraz bardziej zaawansowane i pozwala na wysoki poziom dokładności jakości i unikaniu typowych błędów.

Zalety

Wady

Pakiet Podstawowy Plus

Dom wykonany jest technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego.

Ten zakres, który jest najczęściej zamawiany. Wykonujemy go dla deweloperów oraz klientów indywidualnych.

Oferta zakłada wykonanie i montaż elementów, które zostaną wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym wraz z zabezpieczeniem dachu przed opadami.

Taki zakres pozwala na bardzo krótki montaż – cały dom około 3 – 5 dni – oraz dzięki temu redukcję kosztów.

Pozostaną do wykonania wyłącznie typowe prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe.

Pakiet Podstawowy Plus+  to rozszerzony o 7 dodatkowych elementów pakiet podstawowy

Pakiet podstawowy plus +  to budowa Państwa domu z kolekcji Z500  od wbicia łopaty do wykończenia z zewnątrz. W cenę pakiety nie wlicza się  instalacji i wykończenia wewnętrznego.

Co zawiera pakiet?

Ściany zewnętrzne

Ścianki działowe

Konstrukcja dachu

Stolarka

Co dodatkowo zawiera pakiet?

Pakiet Podstawowy

Dom wykonany jest technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego.

Ten zakres, który jest najczęściej zamawiany. Wykonujemy go dla deweloperów oraz klientów indywidualnych.

Oferta zakłada wykonanie i montaż elementów, które zostaną wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym wraz z zabezpieczeniem dachu przed opadami.

Taki zakres pozwala na bardzo krótki montaż – cały dom około 3 – 5 dni – oraz dzięki temu redukcję kosztów.

Pozostaną do wykonania wyłącznie typowe prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe.

Co zawiera pakiet?

Ściany zewnętrzne

Ścianki działowe

Konstrukcja dachu

Stolarka

Dodatkowo zapewniamy

Pakiet Basic

To podstawowy program na start. Pozwala on inwestorom rozpocząć budowę a potem własną pracą lub lokalnymi ekipami ją kontynuować. Nie jest to do końca tak popularna jeszcze do dziś w Europie Wschodniej budowa systemem gospodarczym ale trochę ją przypomina. Pakiet Basic (mini) daje olbrzymią przewagę profesjonalnego zmontowania w ciągu 2 dni szkieletu drewnianego stanowiącego konstrukcję naszego domu.

Co zawiera pakiet?

Ściany zewnętrzne

Ścianki działowe

Konstrukcja dachu